• გვერდი_ბანერი

ჩაშენებული ბოძი (EP)

პროდუქციის ამ სერიის ჩამოსხმა ხდება ვაკუუმ-გამწყვეტის ერთდროული გამტარი მიკროსქემის ნაწილების ჩაშენებით და ეპოქსიდური ფისოვანი მასალის იზოლაციაში გადართვით. ვაკუუმ-გამწყვეტის გარე ზედაპირზე გავლენას არ ახდენს გარე გარემო. გარე საიზოლაციო შესაძლებლობებზე არ შეიძლება გავლენა იქონიოს მტვერი, ტენიანობა, პატარა ცხოველი, კონდენსაცია და დაბინძურება. პროდუქტს აქვს მრავალი უპირატესობა, როგორიცაა მაღალი დიელექტრიკული სიძლიერე, ძლიერი ამინდის წინააღმდეგობა, ერთჯერადი მინიატურიზაცია, მყარი სტრუქტურა, მაღალი საიმედოობა და ტექნიკური უფასო.