• გვერდი_ბანერი

პროდუქტები ყველა

მტვერსასრუტი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც ვაკუუმის გადამრთველი მილი, არის მაღალი ძაბვის დენის გადამრთველის ძირითადი კომპონენტი.მისი მთავარი ფუნქციაა რკალის გათიშვა მაღალი ძაბვის წრეში ვაკუუმის შესანიშნავი იზოლაციით და დენის სწრაფად შეკავება ავარიებისა და საფრთხის თავიდან ასაცილებლად.იგი ძირითადად გამოიყენება ელექტროენერგიის გადაცემისა და განაწილების კონტროლის სისტემაში, ასევე გამოიყენება მეტალურგიაში, სამთო მოპოვებაში, ნავთობზე, ქიმიურ მრეწველობაში, რკინიგზაში, მაუწყებლობაში, კომუნიკაციებში, სამრეწველო მაღალი სიხშირის გათბობის ელექტროენერგიის განაწილების სისტემაში.მას ახასიათებს ენერგიის დაზოგვა, მასალების დაზოგვა, ხანძრის თავიდან აცილება, აფეთქებაგამძლეობა, მცირე მოცულობის, ხანგრძლივი სიცოცხლისუნარიანობა, დაბალი ტექნიკური ხარჯები, საიმედო მუშაობა და არადაბინძურება.ვაკუუმის ამომრთველი შეიძლება დაიყოს რამდენიმე ტიპად, ერთი ამომრთველებისთვის და მეორე დატვირთვის გადამრთველისთვის, კონტაქტორისთვის, გადახურვისთვის.

პროდუქციის ამ სერიის ჩამოსხმა ხდება ვაკუუმ-გამწყვეტის ერთდროული გამტარი მიკროსქემის ნაწილების ჩაშენებით და ეპოქსიდური ფისოვანი მასალის იზოლაციაში გადართვით. ვაკუუმ-გამწყვეტის გარე ზედაპირზე გავლენას არ ახდენს გარე გარემო. გარე საიზოლაციო შესაძლებლობებზე არ შეიძლება გავლენა იქონიოს მტვერი, ტენიანობა, პატარა ცხოველი, კონდენსაცია და დაბინძურება. პროდუქტს აქვს მრავალი უპირატესობა, როგორიცაა მაღალი დიელექტრიკული სიძლიერე, ძლიერი ამინდის წინააღმდეგობა, ერთჯერადი მინიატურიზაცია, მყარი სტრუქტურა, მაღალი საიმედოობა და ტექნიკური უფასო.