• გვერდი_ბანერი

ვაკუუმური ამომრთველი (VCB)

ვაკუუმური ამომრთველი განკუთვნილია ელექტროენერგიის წარმოებისა და ქვესადგურების ობიექტებისთვის, როგორც ელექტრული კონტროლისა და დაცვის მიზნებისთვის, ასევე სამრეწველო და სამთო საწარმოებში, ბენზინის ქიმიურ ქარხანაში, მეტალურგიაში და საზოგადოებაში გამანაწილებელი სისტემისთვის. დააკმაყოფილეთ კონტროლისა და გაზომვის მოთხოვნები და განახორციელეთ დისტანციური კონტროლი და მონიტორინგი. პროდუქტს აქვს მაღალი საიმედოობა, მოვლა-პატრონობა და ხანგრძლივი მუშაობის მახასიათებლები, განსაკუთრებით შესაფერისია ხშირი მუშაობისთვის, განმეორებით რღვევისთვის, როგორიცაა ადგილის მოკლე ჩართვის დენი.